Xuân Minh

 

Tôi tần ngần tự hỏi mình thôi
Sao không người máy vẫn chạy, robot tự dạo chơi?
Xi măng ra lò, ô tô, xe máy
Sản xuất tự động mọi người được thảnh thơi.

Tôi ước ao làm ra những thứ đó
Để Đất nước mình khỏi nhập mọi nơi
Và vì thế tôi học ngành điều khiển
Hoài bão này tôi thực hiện được thôi.

Tôi lao vào môn lý thuyết điều khiển
Và biết được, đây, bi quyết của thành công
Mô hình hóa, ổn định tưởng chừng rất khó
Tín hiệu học rồi thấy dễ như không.

À ra thế,  để hệ thống chạy thông
Chỉ cần chọn PID thật chuẩn
Hệ trễ lớn cũng không lo chạy chậm
Tổng hợp bộ dự báo Smith là xong.

Muốn chạy chuẩn chọn không gian trạng thái
Gán điểm cực cho thật mỹ miều
Không đo được ta dùng nguyên lý tách
Phản hồi đầu ra đâu phải đo nhiều.

Chế tạo sản phẩm dùng vi xử lý
Chọn giải thuật, điều khiển số cho ngay
Trích mẫu có Shannon định lý
Thiết kế vòng điều khiển chọn ngắt thời gian.

Điều khiển đâu khó các bạn ơi
Kiến thức này đủ chinh phục cả các nàng!