Hiện nay, Việt Nam và các tỉnh Bắc Miền Trung (Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn phát triển nhanh về khoa học và công nghệ với nhiều khu công nghiệp được hình thành và các tập đoàn lớn về Điện tử và Viễn thông ngày càng nhiều, trong khi nguồn nhân lực lĩnh vực này đang thiếu hụt. Vì vậy, khối ngành kỹ thuật, điển hình như ngành Kỹ thuật điện tử, Truyền thông đang là sự lựa chọn hàng đầu của các sinh viên trẻ, năng động, đam mê công nghệ khoa học kỹ thuật. Đây là ngành có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, tỷ lệ sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao gần 100% trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Viettel, Mobifone, Vinafone, FPT, Samsung, BSE, Bộ công an và Bộ quốc phòng....