Các hoạt động bao gồm: Tham dự các bài giảng và thực hiện các đề tài nghiên cứu về văn hóa, xã hội học so sánh, năng lượng bền vững; Tham gia các hoạt động tình nguyện; Tham quan các bảo tàng, danh lam thắng cảnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Ngôn ngữ của lớp học là tiếng Anh. Các sinh viên tham dự lớp học sẽ được USF hỗ trợ tiền ăn và kinh phí tham gia tất cả các hoạt động; được Trường Đại học Vinh bố trí chỗ ở miễn phí trong Ký túc xá của Trường ở Phường Hưng Bình. Sinh viên chịu trách nhiệm trả tiền đi lại ở nội thành Thành phố Vinh.

Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa đào tạo tiến hành sơ tuyển và giới thiệu danh sách sinh viên có đủ trình độ tiếng Anh (tối thiểu đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có đạo đức tư cách tốt, có học lực đạt từ loại khá trở lên và sẵn sàng tham gia tất cả các hoạt động để Nhà trường tiến hành xét chọn. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ được giới thiệu tối đa 10 sinh viên (7 nữ, 3 nam). Các khoa khác, mỗi khoa được giới thiệu tối đa 3 sinh viên (2 nữ, 1 nam). Trên cơ sở giới thiệu của các khoa, Nhà trường sẽ tiến hành phỏng vấn để chọn 15 sinh viên (9 nữ, 6 nam) tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa.

Danh sách sinh viên (lập theo mẫu đính kèm và xếp theo thứ tự ưu tiên) cần được gửi tới Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trước ngày 20 tháng 5 năm 2016 qua email kh-htqt@vinhuni.edu.vn

thong bao chon sv vuusf 2016.docx