Các thông tin liên hệ, thời gian hoạt động và người phụ trách các CLB xem ở file đính kèm:
2015 2016 clb khoa dtvt.doc