Chủ đề: "Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới".

            Khẩu hiệu: "Thiết thực - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn".

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn trường góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, chung sức cùng cộng đồng ở các địa phương, đặc biệt là ở những xã nghèo, huyện nghèo, địa bàn còn nhiều khó khăn.

            - Xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ của sinh viên Trường Đại học Vinh với thanh thiếu nhi tại các địa phương, nước bạn Lào.

- Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Vinh trong toàn xã hội.

            - Chiến dịch thanh niên tình nguyện phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu, đảm bảo hiệu quả, an toàn, để lại dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của sinh viên Nhà trường.

            II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

            Chương trình 1: "Tiếp sức mùa thi - 2016", hoạt động trong các đội hình tập trung (của 18 LCH các Khoa và các CLB, đội, nhóm) từ 29/6 đến hết ngày 05/7/2016.

            Chương trình 2: Sinh viên tình nguyện (SVTN) hoạt động tại các địa phương. Triển khai hoạt động từ ngày 29/5 - 19/7/2016 trên địa bàn các huyện: Tương Dương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An); Vũ Quang (Tỉnh Hà Tĩnh). Có bảng phân công chi tiết kèm theo.

            Chương trình 3: Đội SVTN quốc tế gồm sinh viên và Lưu học sinh (LHS) đang học tập tại Trường hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 06/7 - 30/7/2016.

            Chương trình 4: Phổ cập tin học, nối mạng tri thức tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

            Chương trình 5: Đội CTXH số 1 dạy hè và tổ chức các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh, hoạt động trong suốt thời gian hè.

            Chương trình 6: Các Đội SVTN của 18 khoa tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong kỳ hè của sinh viên; Đội SVTN hỗ trợ LHS đang học tập tại trường tổ chức dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành và các hoạt động giao lưu văn hóa cho LHS.

            III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

            Bước 1: Công tác chuẩn bị

            - Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai trong ĐVTN toàn trường, phân công các LCĐ phụ trách các đội hình tình nguyện tập trung (29/5 - 31/5/2016).

            - Các LCĐ, LCHSV triển khai, tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia các chương trình (1/6 - 15/6/2016).

            - Các LCĐ, LCHSV chốt danh sách sinh viên tham gia và làm công tác chuẩn bị (15/6 - 20/6/2016).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn cho tất cả SVTN (20/6 - 28/6/2016).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo kế hoạch cho Ban tổ chức Chiến dịch cấp tỉnh (trước 10/6/2016).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường, các LCĐ, LCHSV liên hệ với các địa phương, làm công tác tiền trạm tại địa bàn triển khai chiến dịch (trước 25/6/2016).

            Bước 2: Tổ chức thực hiện

            - Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2016 (sáng 29/6/2016, tại Sảnh nhà A0).

            - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch (29/6 - 20/8/2016).

            Bước 3: Tổng kết chiến dịch, làm công tác thi đua, khen thưởng (8,9/2016)

            - Bình xét hình thức khen thưởng các cấp.

            - Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Thường vụ Đoàn trường

            - Báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp Trường.

            - Xây dựng và triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng tham gia.

            - Hội Sinh viên trường phụ trách Chương trình 1 và Chương trình 5.

            - Tổ chức tập huấn chung cho tất cả SVTN tham gia chiến dịch. Ban tổ chức sẽ có lịch trình hướng dẫn chi tiết về thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình tập huấn.

            - Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.

            - Làm hồ sơ tổng kết, thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh.

            - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

            2. Các liên chi đoàn, chi đoàn

            - Làm tốt công tác tuyên truyền để 100% ĐVTN góp sức cho chiến dịch.

            - Các LCĐ trực tiếp phụ trách Chương trình 2, 3, triển khai Chương trình 6.

            - LCĐ khoa CNTT phụ trách Chương trình 4.

            - Các LCĐ làm công tác cổ động cho chiến dịch: khẩu hiệu, website; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vận động tài trợ, tiền trạm.

            Chiến dịch tình nguyện hè là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đoàn và PTTN năm học 2015 - 2016. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, LCĐ, đội SVTN hỗ trợ LHS, Ban Tổ chức chiến dịch có trách nhiệm cao nhất trong việc triển khai để chiến dịch tình nguyện hè 2016 thành công tốt đẹp.

ke hoach tinh nguyen he 2016.doc