Do nhu cầu mở rộng công ty trong T7, T8 công ty Điện tử BSE Việt Nam, đặt tại khu C, Nam Cấm, cần tuyển nhân viên, ưu tiên tuyển dụng kỹ sư Điện tử Viễn thông, Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Vinh, số lượng 20 người, trong đó:

- Tổ phó quản lý kỹ thuật: 05 người;
- Tổ phó quản lý sản xuất: 15 người.

Ngoài ra, công ty còn tuyển nhân viên hỗ trợ hành chính: 01  người và nhân viên quản lý công đoàn: 01 người là các bạn sinh viên từ các khoa khác.

Lưu ý:   
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Chỉ cần giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Mọi thông tin chi tiết sinh viên có thể đọc trong công văn đính kèm.

Cong van.pdf 

Mau cv bse.docx 


Các bạn sinh viên cần hỗ trợ về cách viết CV ấn tượng và văn hóa phỏng vấn với công ty Hàn Quốc có thể liên hệ với cô giáo N. T. Q. Hoa, địa chỉ: A0-408.

@QH