Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Cơ quan hợp tác Quốc tế, Bộ ngoại giao Israel (MASHAV) dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam tham dự các lớp tập huấn tại Israel bao gồm:

1. Khóa học dạy nghề và kỹ thuật (Technical and Vocational Education and Trainning)

2. Khóa học về dạy kỹ thuật và việc ứng dụng ICT trong giáo dục (Education for Technology and the use of ICT in Education)

Thông tin chi tiết xem tại đây

Nhà trường khuyến khích Quý Thầy Cô đăng ký tham dự khóa học và tự trả tiền vé máy bay.