Sau phần công bố quyết định trúng tuyển khóa 57 và đọc thư gửi ngành Giáo dục - Đào tạo nhân dịp năm học mới 2016 - 2017 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa đã đọc diễn văn khai giảng khóa đào tạo thứ 57 và chúc mừng hơn 3.000 sinh viên khoá 57 đã tựu trường, ổn định học tập, chúc mừng 99 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và 1.042 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi trong năm học 2015 - 2016. 

Danh dách sinh viên khoa Điện tử Viễn thông đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi trong năm học 2015 - 2016. ds_sinh_vien_xs_gioi_dtvt_20152016.pdf