Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên,

Với mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng nhu cầu của thế giới việc làm. Khoa Điện tử Viễn thông, Trường  Đại  học Vinh  triển  khai khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng việc làm của cựu sinh viên, tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế,  từ  đó có những điều chỉnh về chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng, đồng  thời  giúp sinh viên có khả năng hội nhập với khu vực  và  thế  giới.

Thông  tin  mà  các anh/chị cung cấp rất quan trọng,  góp phần giúp cho việc hoàn thiện chương trình  đào tạo và giúp người học có định hướng tốt về nhu cầu việc làm trên thị trường lao động.

Chúng tôi xin chân thành cảm  ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

Cựu sinh viên các Khóa xin mời tham gia khảo sát theo các đường link tương ứng dưới đây:

Cựu sinh viên K52 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây) - Tốt nghiệp năm 2016!

Cựu sinh viên K51 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K50 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K49 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K48 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K47 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K46 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K45 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)

Cựu sinh viên K44 ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Bấm vào đây)