Đến dự Hội nghị có Thầy Nguyễn Thái Dũng, Phòng CTCT – HSSV; PGS.TS. Lưu Tiến Hưng, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa; PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, P. Trưởng khoa, ThS. Đặng Thái Sơn, Trưởng bộ môn Kỹ thuật điều khiển; ThS. Nguyễn Phúc Ngọc, Trưởng bộ môn Điện tử; ThS. Lê Văn Chương, Trợ lý đào tạo; Các thầy giáo, cô giáo và hơn 100 sinh viên khoa Điện tử Viễn thông

          Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 và định hướng nghiên cứu các đề tài sinh viên trong năm học 2015-2016 của PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

          Hội nghị cũng đã lăng nghe các báo cáo từ các đề tài của sinh sinh viên trong thời gian vừa qua;

          Kết thúc Hội nghị, Hội đồng khoa học khoa Điện tử Viễn thông đã đánh giá và trao giải thưởng cho các nhóm sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác sinh viên NCKH năn học 2014 – 2015.
          Một số hình ảnh tại Hội nghị: