Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, truyền thông, Khoa Điện tử Viễn thông, thông báo seminar khoa học cấp bộ môn. 

Tên báo cáo:        Nghiên cứu quy trình thiết kế cảm biến điện dung sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics.

Người trình bày:  Nguyễn Phúc Ngọc

Thời gian:            14 giờ, thứ sáu, ngày 19/08/2016

Địa điểm:             Phòng 408, Nhà A0.

Tóm tắt nội dung:

            Báo cáo  trình bày quy trình thiết kế và mô phỏng mô hình một cấu trúc cảm biến điện dung (MEMS) sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics. Quy trình thiết kế bao gồm các bước như: Thiết lập môi trường (Set up model environment), tạo các đối tượng hình học (Create geometric objects), xác định các thuộc tính vật liệu (Specify materials properties), xác định điều kiện biên vật lý (Define physics boundary conditions), tạo ra các lưới (Create the mesh), chạy mô phỏng (Run simulation) và kết quả (Postprocess results) cũng sẽ được giới thiệu một cách chi tiết.

            Kết quả mô phỏng đạt được cho thấy giá trị điện dung của cảm biến điện và tần số dao động thay đổi theo điện áp một chiều đặt lên nó. Từ kết quả đạt được cho thấy có thể sử dụng cảm biến kiểu điện dung trong việc đo áp suất.

Người chủ trì:            PGS.TS.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Xin trân trọng kính mời tất cả các cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông và những người quan tâm đến tham dự.