BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2014 - 2015

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 - 2016

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.1. Thuận lợi:

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là những ngành khoa học công nghệ và kỹ thuật mũi nhọn với sự thay đổi rất nhanh chóng về công nghệ nhưng cũng có rất nhiều ứng dụng được áp dụng ngay trong thực tế. Vì vậy, đây cũng là những thách thức đồng thời  thuận lợi cho sinh viên có những hướng nghiên cứu thú vị và sáng tạo.

- Về đội ngũ cán bộ khoa Điện tử Viễn thông phần đa còn rất trẻ nên có thể dễ dàng thay đổi và cập nhật nhanh với các công nghệ mới để có thể hướng dẫn sinh viên nghiên cứu với các đề tài có hướng nghiên cứu  cập nhật nhanh với thế giới.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên luôn được sự quan tâm của Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, các bộ môn, Liên chi đoàn và đặc biệt là sự đam mê của các nhiều sinh viên trong cả hai chuyên ngành.

1.2. Khó khăn:

-  Hiện nay đội ngũ cán bộ của khoa phần lớn đang trong quá trình đào tạo nâng cao trình độ nên số giảng viên hiện còn kiêm nhiệm quá nhiều việc nên chưa có nhiều thời gian dành cho sinh viên.

- Cơ sở vật chất dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa hiện còn nhiều hạn chế.

2. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Phát huy được những lợi thế đặc thù của ngành kỹ thuật công nghệ; sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, Ban chủ nhiệm khoa, và những định hướng, hướng dẫn của các giảng viên, năm học vừa qua hoạt động NCKH của sinh viên khoa Điện tử Viễn thông đã thu được một số kết quả nhất định.

2.1. Tổ chức các hội nghị học tốt, hội nghị về phương pháp NCKH của sinh viên

Ngay từ đầu năm học, công tác NCKH của sinh viên đã được Ban chủ nhiệm khoa cùng các bộ môn đã lên kế hoạch triển khai nhằm mục đích định hướng nghiên cứu, phát động phong trào tới từng sinh viên trong các chi đoàn trực thuộc; phân công giảng viên để định hướng nghiên cứu và hướng dẫn các nhóm sinh viên thực hiện.

Để tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, theo kế hoạch Nhà trường, hàng năm khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học với sự tham gia đông đảo của các sinh viên thuộc cả hai chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; qua  hoạt động sẽ giúp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khơi dậy lòng say mê học tập, ý thức khám phá, sáng tạo trong sinh viên, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị; đây cũng là cơ hội để các sinh viên trao đổi với nhau về các phương pháp để nghiên cứu các vấn đề đang được quan tâm và sự chuyển giao kinh nghiêm nghiên cứu giữa các khóa sinh viên với nhau.

Ngoài các hoạt động trên, trong chương trình 2 ngành đào tạo của khoa Điện tử Viễn thông đều có bổ sung học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” qua đó các giảng viên sẽ giúp sinh viên định hướng được các phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như các vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu trong ngành mình theo học.

2.2. Tổ chức các cuộc thi olympic, xuất bản tập san, viết và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo, ...

Trong năm học 2014-2015, Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên khoa Điện tử Viễn thông đã triển khai hoạt động viết bài cho tập san “Tuổi trẻ & Công nghệ khoa Điện tử Viễn thông” trong sinh viên toàn khoa với 02 số được xuất bản. Nhìn chung các bài viết có chất lượng khá tốt và tạo một môi trường sinh hoạt học thuật có ý nghĩa thiết thực, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho sinh viên.

Khoa cũng đã tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chẳng hạn như cuộc thi sản phẩm công nghệ sáng tạo, cuộc thi “Robocon khoa Điện tử Viễn thông”... Những hoạt động này đã thu hút được số lượng lớn sinh viên tham dự và qua đó có tác dụng khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu trong sinh viên.

2.3. Tổ chức các câu lạc bộ học thuật, seminar chuyên ngành

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động học tập theo chương trình đào tạo, dưới sự hướng dẫn tổ chức của Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên các sinh viên khoa Điện tử Viễn thông còn được tham gia vào các câu lạc bộ học thuật của sinh viên như: CLB điện tử, CLB Robocon, CLB tiếng Anh.

Định kỳ hàng tháng các câu lạc bộ này đều tổ chức các hoạt động seminar về chuyên ngành và đã thu hút được nhiều sinh viên đến tham dự. Hoạt động này đã giúp sinh viên có thêm các môi trường sinh hoạt lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội và quan trọng hơn sẽ giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp.

2.4. Sinh viên tham gia các đề tài NCKH

Trong năm học 2014 - 2015, trong các đề tài được sinh viên triển khai nghiên cứu thực hiện đã có 04 đề tài NCKH của sinh viên  được lựa chọn báo cáo ở hội nghị NCKH cấp khoa và được đánh giá cao. Nhìn chung, các đề tài đã áp dụng những kiến thức được học ở tr­ường để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, qua đó sinh viên đã rèn luyện được nhiều kĩ năng của một kỹ sư trong thực tế, là hành trang quan trọng sau khi ra trường và bước vào thế giới việc làm. Đồng thời, qua các đề tài NCKH, sinh viên nâng cao tính tự chủ, độc lập trong nghiên cứu khoa học, cũng như tăng cường khả năng làm việc nhóm.

2.4. Các hoạt động KH&CN khác của sinh viên

Bên cạnh các hoạt động NCKH, các đồ án tốt nghiệp, đồ án môn hoc sinh viên  cũng có thể xem là các đề tài nghiên cứu khoa học. Trong năm học đã có 60 sinh viên chuyên ngành Kỹ sư Điện tử Viễn thông bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp đại học. Trong số các đề tài tốt nghiệp này, có những đề tài được đánh giá cao với điểm tuyệt đối là 10 điểm.

3. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Còn có nhiều sinh viên chưa thực sự hứng thú đối với hoạt động NCKH, chưa xem trọng lợi ích của việc NCKH trong quá trình phát triển các năng lực tự học, độc lập  nghiên cứu;

- Những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống thực dụng, bị động, thiếu tính phấn đấu đã tác động đến một số sinh viên làm cho sinh viên thiếu nhiệt tình, ngại khó khăn trong quá trình nghiên cứu;

-  So với nhiều năm trước đây, chất lượng các đề tài NCKH sinh viên nhìn chung được nâng lên rõ rệt; tuy nhiên, khả năng ứng dụng của nhiều đề tài còn hạn chế.

· Nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ sinh viên nhận thức rõ ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia NCKH chưa được coi trọng đúng mức, chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả ở một số chi đoàn.

- Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động NCKH; ngại khó, ngại khổ, thực dụng, thiếu niềm say mê tìm tòi trong hoạt động khoa học;

- Một số giảng viên chưa quan tâm đúng mức đến công tác này dẫn đến việc triển khai đề tài chậm, chưa thúc đẩy được sinh viên NCKH.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2015-2016

2.1. Phương hướng

Phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm đã được tích luỹ trong năm qua; khẩn trương khắc phục những thiếu sót, tồn tại; vận dụng và khai thác tốt tiềm năng NCKH của sinh viên nhằm tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng các công trình NCKH của SV, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ rộng khắp tất cả các chi đoàn trong Khoa, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, nhà trường.

2.2. Một số giải pháp chủ yếu

- Các tổ bộ môn, Liên chi đoàn, Hội sinh viên cần xác định rõ hơn vai trò trách nhiệm, vai trò cố vấn chuyên môn, học thuật giúp sinh viên trong công tác NCKH; làm tốt hơn công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ sinh viên tích cực tham gia NCKH. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức của số đông sinh viên về công tác NCKH là điều kiện quan trọng để nâng cao số lượng cũng như chất lượng các công trình NCKH.

- Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; chú trọng hướng dẫn và đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học của sinh viên.

- Phát triển dạng đề tài của sinh viên làm nhánh cho các đề tài cuả giáo viên; nâng cao chất lượng các đề tài, phấn đấu có nhiều công trình đạt giải cấp Bộ;

- Khuyến khích sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba đăng kí đề tài NCKH ;

- Có những giải thưởng, động viên xứng đáng cho các sinh viên có thành tích nghiên cứu tốt.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Nhà trường tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Tạo điều kiện cho mỗi Bộ môn có một phòng làm việc để giảng viên và sinh viên có địa điểm làm việc tốt hơn.

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa