BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09

NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

(Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/10/2016

07:30

Giao ban BCN khoa

Đ/c: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

BCN Khoa; Trợ lí đào tạo

Phòng trưởng khoa

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCTHSSV

Cán bộ Phòng CTCTHSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường Chuyên

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 25/10/2016

 

 

 

 

 

19:00

Họp BCH LCĐ

Đ/c: Tạ Hùng Cường

BCH LCĐ

VP Khoa

Thứ Tư, ngày 26/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 27/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 28/10/2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 29/10/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/10/2016

07:30

 

Ngày “Chủ nhật xanh”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Kế hoạch của Đoàn TN - Hội SV

Các khu vực đã phân công của BTV Đoàn TN - Hội SV

 

 

 

 

 

Cả tuần

Ghi chú