BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

(Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/10/2016

7:30

Giao ban BCNK

Đ/c Lưu Tiến Hưng

BCNK

Phòng trưởng khoa

17:30

Họp BCH LCĐ

Đ/c Tạ Hùng Cường

BCH LCĐ

Văn phòng khoa

Thứ Ba, ngày 18/10/2016

 

 

 

 

 

19:00

Họp Bí thư các chi đoàn toàn trường

BTV Đoàn TN

Theo thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường

Phòng học A4 201, 202

Thứ Tư, ngày 19/10/2016

Thứ Năm, ngày 20/10/2016

15:00

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt I, năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, TTrGD, CTCT-HSSV, KH-TC, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/10/2016

Thứ Bảy, ngày 22/10/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 23/10/2016

Cả tuần

Ghi chú