hời gian nhận chứng chỉ: Từ 10h00' đến 11h30' hoặc 16h00' đến 17h00' hàng ngày (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0 (Văn phòng Tổ Đào tạo - Tuyển sinh), điện thoại: 038.3733666 hoặc 0915.396342 (cô Thủy).

ket_qua_thi_2324042016_sv_k54_dot_3.xls