Gọi LabVIEW là ngôn ngữ đồ họa hiệu quả vì về cách thức lập trình, LabVIEW khác với các ngôn ngữ C (hay Python, Basic, vv.) ở điểm thay vì sử dụng các từ vựng (từ khóa) cố định thì LabVIEW sử dụng các khối hình ảnh sinh động và các dây nối để tạo ra các lệnh và các hàm như trong hình 1.1.

 


Hình 1.1. Mã nguồn viết bằng LabVIEW

    Cũng chính vì sự khác biệt này mà LabVIEW đã giúp cho việc lập trình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, đặc biệt, LabVIEW rất phù hợp đối với kỹ sư, nhà khoa học, hay giảng viên. Chính sự đơn giản, dễ học, dễ nhớ đóng góp cho LabVIEW trở thành một trong những công cụ phổ biến trong các ứng dụng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, phát triển các thuật tốn, và điều khiển thiết bị tại các phòng thí nghiệm trên thế giới. Hệ thống điều khiển và tự động hóa mà đặc biệt là các hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA & DCS) trong các hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện ta hoàn toàn có thể lập trình trên LabVIEW mà không cần dùng thiết bị của hãng. Hình 1.2. thể hiện một hệ thống SCADA sử dụng phần mềm LabVIEW để thiết kế giao diện người và máy.

 

 

Hình 1.2. Giao diện người và máy dùng LabVIEW

Ngoài ra hiện nay LabVIEW đã tích hợp rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như:

-          Điều khiển tự động

-          Xử lý tín hiệu số

-          Điều khiển thời gian thực

-          Robotic...

    Với những đóng góp to lớn đó thì kỹ sư ra trường làm việc tốt với LabVIEW có những cơ hội việc làm rất lớn, đặc biệt là trong các công ty, tập đoàn và phòng nghiên cứu khoa học. Bộ môn điều khiển tự động sẽ trang bị cho các sinh viên chuyên ngành điều khiển và tự động hóa các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phần mềm LabVIEW trong thực hành chuyên ngành kỳ 9.