Sáng kiến về Học liệu mở MIT (MIT OCW) của Học viện công nghệ Massachusetts, một trong ba  trường đại học kỹ thuật hàng đầu của thế giới theo xếp hạng năm 2016, đồng thời là "cái nôi" của ngành khoa học công nghệ Mỹ, đang mở ra những cơ hội tiếp cận kiến thức khoa học tiên tiến nhất thế giới cho các giảng viên, sinh viên và những người tự nghiên cứu trên khắp toàn cầu. Mục tiêu của sáng kiến này là tạo nên một mạng liên kết các trường đại học hàng đầu toàn thế giới, cung cấp khả năng truy cập, tham khảo vào các tài liệu giáo dục chất lượng cao theo nhiều phương thức đào tạo khác nhau, dưới các ngôn ngữ đa dạng.

Hiện tại một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản đã triển khai các dự án MIT-OCW cho các trường đại học ở nước mình. Cụ thể, Trung Quốc đã triển khai các dự án đưa Học liệu mở của MIT tới 165 trường Đại học lớn trên toàn quốc, đồng thời dịch các tài liệu giảng dạy này sang tiếng Trung. Nhật Bản cũng đã đưa MIT-OCW vào các trường đại học danh tiếng của mình như Keio, Kyoto, Tokyo, Osaka, Waseda...

Dựa trên sáng kiến học liệu mở MIT  từ năm học 2016-2017, Bộ môn "Điện tử, truyền thông", Khoa Điện tử Viễn thông công bố học liệu mở do các giảng viên của Bộ môn biên soạn. Đây là hoạt động đổi mới tổ chức giảng dạy (bao gồm phần tổ chức thực hiện và đánh giá quá trình tự học của sinh viên) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đưa Trường Đại học Vinh nhanh chóng trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

 1. Học phần Hệ thống viễn thông (VT21039)
 2. Học phần Thông tin di động (VT20036)
 3. Học phần Thông tin vệ tinh (VT21052)
 4. Học phần Thông tin quang (VT21043)
 5. Học phần Tín hiệu hệ thống (VT20060) (Song ngữ)
 6. Học phần Kỹ thuật truyền hình (VT21044)
 7. Học phần Kỹ thuật đo lường và cảm biến (TĐ20016)
 8. Các đồ án môn học
 9. Học phần Điện tử tương tự 1 (VT20016)
 10. Học phần Đo lường tự động (VT21045)
 11. Học phần Kỹ thuật số (VT20065)
 12. Học phần Kỹ thuật điện (20006)
 13. Học phần Kỹ thuật điện, điện tử (VT20014)
 14. Học phần Kỹ thuật điện tử (VT20003)
 15. Học phần Cơ sở đo lường điện tử (VT21027)
 16. Học phần Lý thuyết thông tin (VT20011)
 17. Học phần Công nghệ vi điện tử (VT20021)
 18. Học phần Lý thuyết mạch (VT20015)


 • Các học phần khác sẽ được tiếp tục xây dựng, phát triển và update sớm!
 • @QH