Bộ môn Điều khiển tự động

Lê Văn Chương
Đặng Thái Sơn
Nguyễn Hoa Lư
Hồ Sỹ Phương
Đinh Văn Nam
Hoàng Võ Tùng Lâm
Tạ Hùng Cường
Phan Văn Dư
Mai Thế Anh
Hoàng Thị Cẩm Nhung