Khoa Điện tử Viễn thông

Nguyễn Quỳnh Hoa
Đặng Thái Sơn
Nguyễn Kim Thu
Lê Văn Chương
Nguyễn Hoa Lư
Tạ Hùng Cường
Hồ Sỹ Phương
Nguyễn Phúc Ngọc
Nguyễn Thị Minh
Phạm Mạnh Toàn
Đinh Văn Nam
Phan Duy Tùng
Hoàng Võ Tùng Lâm
Lê Đình Công
Lê Thị Kiều Nga
Lê Trần Nam
Cao Thành Nghĩa
Mai Thế Anh
Lương Ngọc Minh
Nguyễn Trọng Khánh
Dương Đình Tú
Hoàng Thị Cẩm Nhung
Thái Thị Hương
Phan Văn Dư